20 Ekim 2013 Pazar

ÖZGEÇMİŞ


Meral AĞAR                                                                       
1957 
1982 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Sanat kariyerine 2002-2006 yılları arasında Resim ve Heykel Müzeleri Derneği’nde resim atölyesinde başlayan sanatçı, 2000-2009 yılları arasında dekoratif boyama, ebru, resim ve fotoğrafla ilgili çeşitli atölye çalışmalarına da eşzamanlı katıldı. Resimlerinde ana tema olarak İstanbul’u işleyen sanatçının kadın sorunlarına değindiği fotoğraf, yerleştirme ve ses kayıtlarından oluşan çalışmaları da vardır. İstanbul temasıyla ilgili çalışmalarını “Ayasofya-Bilgeliğin Işığı” ve “Şehrin Belleği” adlı iki ayrı sergide toplayan Ağar, “İstanbul 2010 Kültür Başkenti” etkinliklerine paralel olarak, Türkan Elçi ile birlikte düzenlediği, “Buluşma Köprüsü” adlı bir dizi gezici sergi projesinde de yer aldı.
Resim ödülleri olan sanatçının fotoğraf dalında bir çalışması 6. Arte Laguna Sanat Yarışması 2012 (İtalya) final sergisine seçilmiştir. Çalışmalarına İstanbul’da kurucularından olduğu ARTS-IN’de devam etmektedir.                           


Meral AĞAR                                                                                                 
1957
Graduated from Marmara University, Faculty of Economic and Administrative Sciences in 1982.  Started her arts career in a painting course in the Painting and Sculpture Museums Association between 2002 and 2006. Concomitantly continued various workshops relating to decorative painting, marbling, painting and photograph between 2000 and 2009.  She collected her works on the theme of Istanbul in two separate exhibitions, namely “Saint Sophia – Light of the Wisdom” and “Memory of the City”. Parallel to Istanbul 2010 Capital City of Culture activities, Ağar took part in a serial of traveling exhibitions under the heading of the  “Meeting Bridge”.

Holding various different arts prizes, a photographing work of the artist has been selected for final exhibition in 6th Arte Laguna Arts Contest 2012 (Italy).
She continues her works in ARTS-IN, co-founded by her.Hiç yorum yok: